Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN

Aptech hỗ trợ các học viên trong việc tìm kiếm việc làm:

Đào tạo kỹ năng làm việc

Khóa học ACCP của Aptech bao gồm nhiều giờ đào tạo kỹ năng làm việc giúp bạn phát triển những kỹ năng mềm và kỹ năng tiếng Anh.

Đồ án thực tế

Đây là một phần của khóa học ACCP. Kết thúc mỗi học kỳ học viên phải làm dự án thực tế (project) theo nhóm (3-5 học viên 1 nhóm). Các nhóm nhận đề tài, thiết kế, phân tích và lập trình để có kết quả bảo vệ trước hội đồng giáo viên (bao gồm giáo viên hướng dẫn và nhiều giáo viên phản biện). Các đồ án thực tế này sẽ giúp học viên bắt kịp ngay công việc thực tế ngay sau khi ra trường.

Các khóa học thực hành kỹ năng xin việc

Aptech thực hiện các khóa học thực hành trong việc xử lý các tình huống như phỏng vấn xin việc, khả năng làm bài test và thảo luận theo nhóm. Những kỹ năng cần thiết khác như viết sơ yếu lý lịch, kỹ năng thuyết trình và quản lý thời gian cũng sẽ dược đào tạo.

Hội chợ việc làm

Hàng năm, Aptech thường xuyên tham gia các hội chợ việc làm. Nhiều công ty từ các lĩnh vực IT và ITES đã tham gia vào hội chợ và đưa các ứng cử viên vào vòng sơ tuyển cho các vi trí IT khác nhau.

100% học viên ra trường đều có việc làm

Aptech hỗ trợ giới thiệu việc làm cho sinh viên, hơn 10 năm có mặt tại Việt Nam, 100% học viên Aptech ra trường đều có việc làm với thu nhập cao.

Download Form CV của Aptech tại đây.