Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

VIỆC LÀM

Aptech có bộ phận chuyên trách đảm nhận giới thiệu việc làm cho tất cả sinh viên.

Để giúp sinh viên dễ tìm kiếm việc làm trong ngành Công nghệ thông tin, ngoài các kỹ năng về công nghệ, Aptech còn trang bị cho học viên của mình những kỹ năng làm việc & kỹ năng Tiếng Anh.

Sinh viên Aptech có thể có được việc làm ngay cả khi còn đang theo học tại Aptech.

Giới thiệu việc làm cho sinh viên

Tuyển dụng nhân sự công nghệ thông tin cho các công ty