Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

MIỄN HỌC PHÍ CHO HỌC SINH NGHÈO

UBND TP.HCM vừa ban hành chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo giai đoạn 2014 - 2015.

Theo đó, hộ nghèo có mức thu nhập bình quân 16 triệu đồng/người/năm trở xuống, hộ cận nghèo có mức thu nhập bình quân 16 - 21 triệu đồng/người/năm, không phân biệt nội thành và ngoại thành.

Về chính sách an sinh, hộ nghèo được hỗ trợ 100% chi phí mua bảo hiểm y tế. TP cũng sẽ miễn học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh thuộc hộ nghèo (kể cả học phí buổi 2); hỗ trợ 100% học phí cho học sinh - sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Đối với hộ cận nghèo: hỗ trợ 50% học phí cho học sinh các cấp học phổ thông (kể cả học phí học buổi 2). Hiện tổng số hộ nghèo của TP đầu năm 2014 khoảng 130.000 hộ, cận nghèo khoảng 50.000 hộ.

Đình Phú

Aptech CNC sưu tầm từ www.thanhnien.com.vn