Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

BIG DATA ĐANG NGÀY CÀNG CẤP THIẾT VÀ PHỔ BIẾN

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ trên toàn thế giới, khối lượng dữ liệu và nguồn thông tin đang gia tăng với tốc độ chóng mặt trong các hoạt động kinh tế. Công nghệ Big Data đang ngày càng chiếm vai trò quan trọng.

Cuộc cách mạng 4.0 với nền tảng IoT, công nghệ tự động hóa và trí tuệ nhân tạo đã đưa dữ liệu lớn lên vai trò trung tâm. Theo ông Nguyễn kim Anh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, dữ liệu số trở thành một nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng. Từ nguồn dữ liệu số này có thể tạo ra các doanh thu mới và cung cấp những hệ sinh thái ứng dụng, dịch vụ và sản phẩm kỹ thuật số mới. Vì thế, cách xử lý dữ liệu số sẽ phát triển và trở thành một ngành công nghiệp quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Big Data nổi bật so với dữ liệu truyền thống bởi lượng dữ liệu lớn hơn nhiều lần, tốc độ xử lý cao không chỉ bao gồm khả năng truy xuất, phân tích, xử lý gần như tức thời mà bao gồm cả sự đáp ứng với tốc độ thay đổi dữ liệu lớn và thường xuyên.

Big Data đang có vai trò lớn trong lĩnh vực ngân hàng với các ứng dụng cụ thể như: phân tích, phân loại sự hài lòng và hành vi khách hàng; phân tích phát hiện và cảnh báo, ngăn chặn các hành vi rủi ro, giả mạo; tối ưu hóa hoạt động xử lý dữ liệu trong quá trình vận hành phân tích và hỗ trợ ra quyết định.

Sự đa dạng với dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau đặc thù của hoạt động ngân hàng tạo ra một nguồn dữ liệu khổng lồ từ những dữ liệu có cấu trúc như lịch sử giao dịch, hồ sơ khách hàng tới những dữ liệu phi cấu trúc như hoạt động của khách hàng trên web, ứng dụng mobile...

Để triển khai Big Data thành công phải có chiến lược tổng thể đồng thời xây dựng được một đội ngũ chuyên gia có hiểu biết sâu cả về lĩnh vực tài chính và CNTT đặc biệt là về Big Data. Xác định kết nối và thu thập dữ liệu cần thiết xây dựng cơ chế chính sách chặt chẽ cho việc bảo mật an ninh thông tin.

Theo ITCNEWS