Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

THỦ THUẬT VIẾT CHỮ IN ĐẬM, IN NGHIÊNG TRONG FACEBOOK MESSENGER

Làm thế nào để viết chữ in đậm, in nghiêng trong Facebook Messenger? Thủ thuật sau đây sẽ giúp bạn tạo kiểu chữ trên Messenger.

Thủ thuật viết chữ in đậm, in nghiêng trên Messenger

Facebook đã cập nhật tính năng mới, cho phép người dùng có thể tùy biến nội dung tin nhắn thành là in đậm, in nghiêng, gạch chân, hay chữ có viền chú thích.

Cách viết chữ in đậm trong Facebook Messenger

Để tạo nội dung chữ in đậm khi trò chuyện trong Facebook Messenger, bạn hãy sử dụng cú pháp:

*nội-dung*

Cách viết chữ in nghiêng trong Facebook Messenger

Để tạo nội dung chữ in nghiêng khi trò chuyện trong Facebook Messenger, bạn hãy sử dụng cú pháp: 

_nội-dung_

Cách viết chữ gạch ngang trong Facebook Messenger

Để tạo nội dung chữ gạch ngang khi trò chuyện trong Facebook Messenger, bạn hãy sử dụng cú pháp: 

~nội-dung~

Cách tạo chữ chú thích trong Facebook Messenger

Để tạo nội dung chữ chú thích khi trò chuyện trong Facebook Messenger, bạn hãy sử dụng cú pháp sau:

```

Nội dung chú thích

```

Cách kết hợp các kiểu chữ lại với nhau

Không chỉ tạo các kiểu chữ riêng lẻ như đã nêu ở trên, người dùng Facebook Messenger còn có thể kết hợp chúng lại với nhau tùy theo mục đích sử dụng. Cách làm này chỉ có thể áp dụng với chữ in nghiêng, in đậm và gạch ngang, riêng kiểu chú thích không thể áp dụng.

Hiện tại, tính năng viết chữ in đậm, in nghiêng trong Messenger chỉ mới có phiên bản nền web. Phiên bản Mobile vẫn chưa được hỗ trợ tính nnag8 này..

Theo genk