Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

BẢNG CHỈ SỐ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG TOÀN CẦU 2017

Bảng chỉ số an toàn thông tin mạng toàn cầu 2017 mới công bố cho thấy Việt Nam xếp thứ 100 trong tổng 193 quốc gia, tụt 24 bậc.

Việt Nam tụt 24 bậc trong bảng chỉ số an toàn thông tin mạng

Theo vnexpress