Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

GOOGLE CHO PHÉP SAO LƯU TOÀN BỘ MÁY TÍNH LÊN GOOGLE DRIVE

Sau khi bị lỗi dẫn đến hoãn lại hồi tháng 6 thì cuối cùng Google cũng đã cho phép người dùng sao lưu toàn bộ máy tính của họ lên Google Drive.

Google cho phép sao lưu toàn bộ máy tính lên Google Drive

Chỉ bằng cách tải ứng dụng Backup and Sync về, bạn sẽ có thể tùy chọn sao lưu những khu vực nào trên máy tính Windows và Mac lên đám mây hoặc đồng bộ toàn bộ máy.

Cần lưu ý là Google cũng vẫn sẽ chỉ cho chúng ta 15GB miễn phí để sao lưu và lưu trữ trên Drive, bạn phải mua thêm để có nhiều dung lượng hơn.

Tham khảo: Google