Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

TÀU ĐỆM TỪ SIÊU TỐC HYPERLOOP ONE ĐÃ CHẠY THỬ THÀNH CÔNG

Hyperloop vừa công bố dự án tàu đệm từ siêu tốc Hyperloop One đã chạy thử thành công. Sắp tới, Hyperloop sẽ tiếp tục thử nghiệm ở tốc độ nhanh hơn.

Dự án tàu đệm từ siêu tốc Hyperloop One

Đường chạy thử lần này của Hyperloop One chỉ có 500m thôi, thấp hơn khá nhiều so với dự định ban đầu.

Hồi 12/5 thì Hyperloop, dự án tàu đệm từ siêu tốc của Elon Musk đã được thử nghiệm thành công lần đầu tiên nhưng giờ thì họ mới công bố nó. Khi đó, Hyperloop One đã đạt tốc độ 70 dặm một giờ (112km/h), tuy còn xa mới đạt đến tốc độ thiết kế 750mp/h (1200km/h) nhưng nó cũng chứng mình được tính khả thi của dự án.

Sắp tới thì Hyperloop sẽ tiếp tục thử nghiệm tàu đệm từ siêu tốc Hyperloop One ở tốc độ 400km/h.

Theo TV