Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

SẮP RA MẮT TÍNH NĂNG MỚI NHẤT CỦA GOOGLE DRIVE

Tính năng mới nhất của Google Drive sẽ cho phép người dùng sao lưu toàn bộ máy tính mà không cần di chuyển các dữ liệu vào thư mục Drive như trước đây.

Tính năng mới nhất của Google Drive

Tính năng mới nhất của Google Drive là gì?

Tính năng mới sẽ được cập nhật vào ngày 28 tháng 6, dưới dạng một ứng dụng mới có tên Backup and Sync. Ứng dụng mới này rất có thể sẽ thay thế cho ứng dụng Drive mặc định và ứng dụng Google Photos Backup, để sao lưu dữ liệu.

Tính năng mới nhất của Google Drive 2

Hiện tại vẫn chưa rõ chúng ta sẽ có thể làm được những gì bên trong ứng dụng mới này, bên cạnh việc sao lưu dữ liệu. Có thể ứng dụng mới vẫn sẽ cho phép xem và sửa một số loại file phổ biến giống như Drive trước đây.

Với ứng dụng mới này, bạn có thể lựa chọn sao lưu dữ liệu bất kỳ trong máy tính của mình, thay vì phải di chuyển dữ liệu đó vào thư mục Drive.

Tính năng mới nhất của Google Drive rất có thể cũng sẽ tính dung lượng dựa trên tài khoản Google Drive của bạn. Với 15GB dung lượng lưu trữ cho các tài khoản miễn phí.

Theo Theverge