Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

THỦ THUẬT SỬ DỤNG ICLOUD TRÊN MÁY TÍNH WINDOWS

CNC Aptech sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng iCloud trên máy tính với 5 bước đơn giản sau đây.

Hướng dẫn sử dụng iCloud trên máy tính

Hướng dẫn sử dụng iCloud trên máy tính

Bước 1

Vào địa chỉ ở đây và bấm Download để tải về phần mềm iCloud cho Windows.

a2-huong-dan-su-dung-icloud-tren-may-tinh-huong-dan-su-dung-icloud-tren-pc-huong-dan-su-dung-icloud-control-panel.jpg

Bước 2

Đánh dấu I accept the terms in the license agreement và bấm Install nếu quyết định cài.

b1-huong-dan-su-dung-icloud-tren-may-tinh-huong-dan-su-dung-icloud-tren-pc-huong-dan-su-dung-icloud-control-panel.jpg

Hướng dẫn sử dụng iCloud trên máy tính Windows

Sau khi iCloud được cài đặt xong chúng ta chỉ việc bấm Finish.

b2-huong-dan-su-dung-icloud-tren-may-tinh-huong-dan-su-dung-icloud-tren-pc-huong-dan-su-dung-icloud-control-panel.jpg

iCloud mới cài đặt sẽ có thông báo cần khởi động lại máy tính, chúng ta chỉ bấm No trong trường hợp chưa dùng iCloud ngay.

b3-huong-dan-su-dung-icloud-tren-may-tinh-huong-dan-su-dung-icloud-tren-pc-huong-dan-su-dung-icloud-control-panel.jpg

Bước 3

Mở phần mềm iCloud lên và đăng nhập bằng tài khoản Apple ID (nếu cần hãy search trong Start Menu).

 d1-huong-dan-su-dung-icloud-tren-may-tinh-huong-dan-su-dung-icloud-tren-pc-huong-dan-su-dung-icloud-control-panel.jpg

 

Phần mềm iCloud sẽ hỏi chúng ta có cho phép thông tin sử dụng được gửi về Apple hay không, và chúng ta có thể chọn cho phép (1) hoặc không cho phép (2).

 

d2-huong-dan-su-dung-icloud-tren-may-tinh-huong-dan-su-dung-icloud-tren-pc-huong-dan-su-dung-icloud-control-panel.jpg

 

Bước 4

Ngoài giao diện chính của phần mềm iCloud cho Windows sẽ có 3 phần, đó là bật đồng bộ iCloud Drive (chủ yếu dành cho file văn bản), bật đồng bộ ảnh giữa iPhone với máy tính, và bật đồng bộ đánh dấu trang bookmark trên máy tính.

Ví dụ để bật đồng bộ ảnh giữa iPhone với máy tính thì chúng ta đánh dấu vào phần Photos, sau đó có thể bấm nút Options để tùy chỉnh thêm nếu muốn.

d3-huong-dan-su-dung-icloud-tren-may-tinh-huong-dan-su-dung-icloud-tren-pc-huong-dan-su-dung-icloud-control-panel.jpg

Bước 5

Trước hết để đồng bộ ảnh giữa iPhone với máy tính chúng ta cần đánh dấu iCloud Photo Library, sau đó có thể bấm nút Change tương ứng để thay đổi thư mục trên máy tính được tự động đồng bộ với iPhone, có thể là thư mục tải xuống hoặc tải lên.

Mặc định iCloud lấy dung lượng trong ổ C làm thư mục tải lên và tải xuống cho việc đồng bộ ảnh với iPhone, vì thế việc thay đổi thư mục mặc định ra các ổ khác sẽ giúp giảm tải cho ổ C của máy tính.

Sau khi tùy chỉnh xong chúng ta nhấn nút Done và nhớ ấn nút Apply bên ngoài.

d5-2-huong-dan-su-dung-icloud-tren-may-tinh-huong-dan-su-dung-icloud-tren-pc-huong-dan-su-dung-icloud-control-panel.jpg

Theo ictnews