Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

TIẾN TRÌNH CỦA WEB DEVELOPER 2017

Tiến trình của Web Developer 2017 sẽ như thế nào? CNC Aptech sẽ đưa ra tiến trình chi tiết của Front-end, Back-end, DevOps.

Lịch trình của Web Developer 2017

Các tiến trình của Web Developer 2017

Lộ trình của web developer 2017

Tiến trình của Front-end

Lộ trình của web developer 2017-2

Tiến trình của Back-end

Lộ trình của web developer 2017-3

Tiến trình của DevOps

Lộ trình của web developer 2017-4

Với tiến trình của Web Developer 2017 chi tiết như trên, bạn sẽ có phác họa rõ nét hơn cho việc lập trình của mình. Hãy note lại để dùng nhé.

Chúc bạn thành công.