Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

QUY CHẾ TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP 2017

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 05 /2017/TT-BLĐTBXH quy định quy chế tuyển sinh Cao Đẳng 2017, Trung Cấp 2017.

Bộ Giáo dục nghiêm cấm ra đề thi vượt chương trình

Thông tư này áp dụng cho trường cao đẳng, trường trung cấp và trường đại học có đăng ký đào tạo trình độ cao đẳng, không áp dụng cho thí sinh vào học chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài và đi học ở nước ngoài.

Nội dung quy chế tuyển sinh Cao Đẳng, Trung Cấp 2017

Quy chế tuyển sinh do các trường tự xây dựng, miễn sao đáp ứng được tiêu chuẩn ngành, nghề đào tạo, thời gian, đối tượng, hình thức tuyển sinh, chính sách ưu tiên, các điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào, lệ phí...

Thời gian tuyển sinh Cao Đẳng, Trung Cấp 2017

Theo Thông tư, thời gian tuyển sinh của các trường được thực hiện một hay nhiều lần trong năm.

Với trình độ trung cấp, các trường được tuyển học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương trở lên, trong khi trình độ cao đẳng được tuyển học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên.

Hình thức tuyển sinh cao đẳng, trung cấp 2017

Các trường được chọn hình thức xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp giữa xét tuyển và thi tuyển. Nội dung đề thi phù hợp với trình độ chung của thí sinh và thời gian làm bài quy định cho mỗi môn thi.

Hình thức tuyển sinh gồm: Xét tuyển; thi tuyển; kết hợp giữa xét tuyển và thi tuyển.

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh của trường, thí sinh đăng ký xét tuyển (ĐKDT) vào ngành, nghề học của trường phù hợp với nguyện vọng, khả năng và điều kiện của mình;

Thí sinh có thể đăng ký dự tuyển vào một hoặc nhiều trường thông qua phiếu đăng ký tuyển sinh.

Theo: giaoduc