Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

SƠ ĐỒ CƠ CẤU HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

Hệ thống giáo dục Việt Nam hiện nay gồm 4 cấp. Chúng ta cùng tìm hiểu sơ đồ cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân qua bài viết sau đây.

Mô hình sơ đồ cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân

Hệ thống giáo dục quốc dân gồm 4 cấp, trong đó giáo dục phổ thông gồm tiểu học, THCS và THPT; giáo dục đại học gồm trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân như thế nào?

Nguồn: vnexpress