Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

DỰ ÁN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH MỚI

Nhật Bản và Liên minh châu Âu đang hợp tác xây dựng thành phố thông minh lên một tầm cao mới, với nền tảng dữ liệu mở dựa trên đám mây.

Xây dựng thành phố thông minh

Trang Telecom Paper gần đây đã đưa tin về một dự án nghiên cứu mới mang tên “City Platform-as-a-Service – integrated and open,” hay viết tắt là CPaaS.io. Ý tưởng được EU tài trợ này là một mối quan hệ hợp tác giữa chính phủ và các công ty tư nhân Nhật Bản và châu Âu, trong đó Viện Chính phủ điện tử của Đại học Bern đóng vai trò chủ chốt.

CPaaS.io, dự án xây dựng thành phố thông minh mới

Dự án này diễn ra đúng lúc mối quan tâm về hợp tác thành phố thông minh khắp toàn cầu đang gia tăng mạnh mẽ. Hợp tác nhằm phát triển cơ sở hạ tầng dữ liệu đô thị dựa trên đám mây, dữ liệu này sẽ được sử dụng làm nền tảng chính để xây dựng thành phố thông minh.

Nền tảng thử nghiệm sẽ hoạt động kết nối các công nghệ như dữ liệu lớn, Internet of Things (IoT), và điện toán đám mây với Dữ liệu mở kết nối (Linked Open Data) và dữ liệu chính phủ mở. Nó sẽ cho phép các thành phố và công ty tư nhân phát triển các ứng dụng và dịch vụ mới cho cộng đồng và doanh nghiệp.

“Nền tảng này sẽ thành lập những yếu tố căn bản cho một xã hội số mở, khiến thành phố trở nên hấp dẫn hơn với các công dân và doanh nghiệp mới, đồng thời giúp thành phố hợp lý hóa và cải thiện các dịch vụ, quy trình chính phủ”, thông tin trên website dự án viết.

Sẽ tạo ra một nền-tảng-như-dịch-vụ?

Những người đề xuất ý tưởng dự án nhấn mạnh vào nền tảng dữ liệu như một giải pháp dịch vụ. “Sự linh hoạt sẽ là nguyên tắc chính trong thiết kế kiến trúc để hỗ trợ triển khai tại nhiều thành phố khác nhau, với nhiều yêu cầu khác nhau, cả về mặt sử dụng, dịch vụ lẫn vận hành hoạt động”, website dự án viết. “Nền tảng này cũng sẽ diễn giải rõ ràng dữ liệu IoT có đáng tin cậy hay không, bằng các thông số chất lượng. Vì thế, các ứng dụng có thể quyết định xem chất lượng dữ liệu có đủ tốt để sử dụng hay không”.

Khi nền tảng này ra đời, nó sẽ có hiệu lực tại các hành phố đang xử lý khả năng Dữ liệu mở. Hiện tại, các thành phố châu Âu liên quan đến dự án là Amsterdam, Zurich và Murcia1, trong khi các thành phố Nhật Bản tham gia là Tokyo, Sapporo và Yokosuka.

Dự án kéo dài hai năm rưỡi đang được trường Đại học Bern và Phòng thí nghiệm Mạng lưới YRP Ubiquitous Networking Laboratory của Nhật vận hành. Những tổ chức châu Âu khác tham gia vào dự án là NEC, Odin Solutions, Europe AGT, The Things Network, University of Surrey và Europe AGT. Còn các đối tác Nhật Bản bao gồm Microsoft Japan, Đại học Tokyo, công ty Japan Access Co. và Ubiquitous Computing Technology Corp.

Theo Telecom Paper