Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

KỸ NĂNG LÀM TỐT BÀI THI MÔN VĂN THPT QUỐC GIA

Để làm bài tốt bài thi môn văn THPT quốc gia, các bạn học sinh cần nắm chắc ba kỹ năng quan trọng sau đây.

Cách làm bài tốt bài thi môn văn THPT quốc gia

Cách làm bài tốt bài thi môn văn THPT quốc gia

Kỹ năng phân tích đề

Thí sinh cần phải dành thời gian cho việc phân tích đề thi. Cần chú ý đến các điểm sau: số câu hỏi, các vế của câu hỏi, sự liên quan giữa các vế trong câu hỏi và giữa các câu hỏi; đề yêu cầu đóng về kiến thức hay theo hướng mở; có yêu cầu quan hệ so sánh, liên hệ như thế nào, tác phẩm nào... Tất cả các yêu cầu phân tích đề trên đều có trong 3 câu hỏi đọc hiểu (3 điểm), làm văn xã hội (3 điểm) và nghị luận văn học (4 điểm) của đề thi.

Kỹ năng đọc - phân tích

Yêu cầu này chủ yếu đòi hỏi ở câu nghị luận xã hội. Cái khó ở câu hỏi này là cách ra đề vô cùng phong phú và đa dạng, một ý kiến, bài báo, thậm chí là một bức tranh minh họa... Nếu TS hiểu sai, xác định sai vấn đề thì bài làm sẽ lạc đề.

Kỹ năng lập dàn ý

Kỹ năng này cho bài nghị luận văn học theo hướng tích hợp, so sánh, đối chiếu. TS phải biết xây dựng một dàn bài hợp lý về bố cục các phần: giới thiệu; phân tích riêng; so sánh giống và khác nhau về nội dung, nghệ thuật; đánh giá từ việc so sánh và kết luận...

Chúc các bạn thi tốt.

Nguồn: thanhnien