Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

ỨNG DỤNG ANDROID TRÊN CHROME OS

Đã xuất hiện các ứng dụng Android trên Chrome OS, tuy nhiên bạn cần chạy phần mềm alpha để thử nghiệm chúng.

Các thiết bị đầu tiên có thể chạy ứng dụng Android trên Chrome OS là ASUS Chromebook Flip, Chromebook Pixel (2015) và Acer Chromebook R11. Tất cả các thiết bị này đều đang chạy phiên bản Chrome OS 53 alpha.

Ứng dụng Android trên Chrome OS

Nếu bạn sẵn sàng chấp nhận vô số lỗi và sự kém ổn định của hệ thống, bạn có thể bắt đầu thử nghiệm ứng dụng Android trên Chrome OS bằng cách tải về từ cửa hàng Google Play trên màn hình.

Hiện tại, người dùng được Google thông báo rằng có một số lỗi cần được giải quyết, cũng như Chromebook Pixel (2015) và Acer Chromebook R11 vẫn chưa thể chạy Google Play. Không những vậy, các ứng dụng Android hỗ trợ Chrome OS vẫn còn khá nghèo nàn, đặc biệt là thiếu vắng nhiều ứng dụng quan trọng.

Theo François Beaufort, một nhân viên của Google thì một loạt các thiết bị chạy Chrome OS sẽ được hỗ trợ chạy ứng dụng Android vào cuối năm nay. Bạn có thể kiểm tra toàn bộ danh sách các thiết bị được Google hỗ trợ tại đây.

Tham khảo: Neowin