Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

ĐƯỜNG DÂY NÓNG KỲ THI THPT QUỐC GIA 2016

Theo công văn mới nhất về hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi THPT quốc gia 2016, Bộ GD&ĐT yêu cầu lập đường dây nóng kỳ thi THPT quốc gia.

Đường dây nóng kỳ thi THPT quốc gia 2016

Bộ GD&ĐT yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tham gia thanh tra, kiểm tra phải đảm bảo các điều kiện: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan; nắm vững Quy chế thi, nghiệp vụ thi và nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi.

Những người có người thân (cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột; cha, mẹ, anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng) dự thi tại hội đồng thi không được tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tại hội đồng thi đó.

Nội dung thanh tra thi bao gồm: Công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, xét công nhận tốt nghiệp.

Bộ GD&ĐT yêu cầu, sở GD&ĐT, Cục nhà trường, các trường đại học chủ trì cụm thi thành lập và công khai đường dây nóng kỳ thi THPT quốc gia trong suốt quá trình coi thi, chấm, phúc khảo bài thi, công bố kết quả thi để kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin.

Các cơ sở báo cáo số điện thoại đường dây nóng, họ tên, điện thoại liên hệ của trưởng đoàn thanh tra hoặc trưởng đoàn kiểm tra về Thanh tra Bộ GD&ĐT trước ngày 20/6.

Bộ GD&ĐT công khai số điện thoại trực thanh tra thi: 04.36231285; 1658528475; Fax: 04.38693145, Email: thanhtradiaphuong@moet.edu.vn

Nguồn: zing