Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH

Hôm qua, Bộ GD&ĐT công bố các quyết định ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Theo đó, thực hiện các quyết định số 29,1475,1477,1479,1481/QĐ-BGDĐT, các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, bao gồm:

  • Bậc 3-5 dùng chung;
  • Bậc 2 cho người lớn;
  • Bậc 1 cho học sinh Tiểu học;
  • Bậc 2 cho học sinh THCS;
  • Bậc 3 cho học sinh THPT.

Định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh gồm hai phần: Cấu trúc đề thi, cách tính điểm thi và mô tả năng lực ứng với điểm thi.

Cụ thể: 

Định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Nguồn: giaoduc