Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

THỦ THUẬT ĐỔI CHỨC NĂNG NÚT SWITCH TRÊN IPAD

Nút Switch trên iPad có thể dùng để iPad không quấy rầy bạn khi đang làm việc, hội họp... Thủ thuật này sẽ hướng dẫn cách đổi chức năng nút Switch trên iPad dễ dàng.

Thủ thuật đổi chức năng nút Switch trên iPad

Hướng dẫn đổi chức năng nút Switch trên iPad

Để thay đổi chức năng của nút Switch trên iPad, đầu tiên mở Settings và sau đó truy cập vào mụcGeneral. Bây giờ, bạn sẽ thấy phần Use Side Switch To sẽ bao gồm các tùy chọn Lock Rotation vàMute.

Khi chức năng của nút Switch đã được thiết lập để Mute cho iPad, khi thao tác với nút Switch thì bạn sẽ thấy thông báo trên màn hình hiện ra cho thấy âm lượng phát ra của máy đã bị tắt đi.

Tuy nhiên, ở thiết lập khóa xoay màn hình, bạn sẽ không thấy bất kỳ chỉ dẫn trạng thái hoạt động khi nút Switch được thực hiện, thay vào đó chỉ hiển thị hình ảnh cho thấy hình ảnh chức năng khóa màn hình mà thôi.

Để tìm hiểu xem iPad đã bị khóa chức năng xoay màn hình hay chưa, bạn chỉ cần xoay iPad theo hướng dọc hoặc ngang, nếu không có hiện tượng xoay được thực hiện có nghĩa chức năng khóa màn hình đang hoạt động. Ngoài ra, bạn có thể mở Control Center để xem trạng thái của nút khóa xoay.

Chúc bạn thực hiện thành công.

Nguồn: pcworld