Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

HTML5 SẼ LÀM MẶC ĐỊNH CHO GOOGLE CHROME

Theo kế hoạch mới của Google, từ quý 4 năm nay, hãng sẽ dùng HTML5 làm mặc định cho Google Chrome.

Trình duyệt mặc định cho Chrome

Flash vẫn được tích hợp sẵn trong Chrome chứ không bỏ đi nhưng sẽ chỉ dùng cho top 10 website (được vào nhiều nhất) vẫn còn sử dụng Flash hoặc cho các website mà người dùng chỉ định.

Khi vào một website có HTML5, Chrome sẽ ưu tiên dùng nó. Còn nếu yêu cầu phải có Flash thì Chrome sẽ hiện bảng thông báo yêu cầu sự cho phép của người dùng để chạy Flash. Lý do có bảng yêu cầu này vì Flash tồn tại rất nhiều lỗi và không an toàn như HTML5. Người dùng có toàn quyền điều khiển để tiếp tục chạy Flash hoặc chuyển qua xem ở một website khác dùng HTML5. Flash vẫn có sẵn trong Chrome như hiện nay nhưng sẽ không còn chạy mặc định cho Google Chrome nữa mà chỉ ở chế độ "backup", ngoại trừ 10 website được truy cập nhiều nhất trên thế giới vẫn còn dùng công nghệ này.

Ví dụ các website như YouTube.com, Facebook.com hay Yahoo.com vẫn còn dùng Flash và nằm trong top 10 website nói trên, Chrome sẽ mặc định dùng Flash tiếp mà không xuất hiện bảng yêu cầu nữa. Danh sách này sau mỗi một năm sẽ được cập nhật lại để xóa các trang cũ và cập nhật thêm các trang mới.

Theo: Venturebeat