Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

THIẾT LẬP GIỚI HẠN THỜI GIAN SỬ DỤNG WINDOWS CHO TÀI KHOẢN LOCAL

Hướng dẫn chi tiết cách thiết lập giới hạn thời gian sử dụng Windows cho tài khoản Local. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tham khảo qua việc làm thế nào để giới hạn thời gian cho các tài khoản Local.

Cách giới hạn thời gian sử dụng Windows cho tài khoản Local

Nhấn phải chuột vào nút Start và chọn lệnh Command Prompt (Admin).

Ở đây chúng ta sẽ có cú pháp lệnh cho việc giới hạn thời gian cho tài khoản Local như sau:

net user /time:,

Trong đó:

là tên tài khoản người dùng mà bạn muốn giới hạn.

là giới hạn thứ trong tuần mà bạn muốn thiết lập. Ở đây ta sẽ sử dụng tên tiếng Anh của thứ, và có thể viết tắt như Su, M, T, W, Th, F, Sa.

là thời gian, có thể sử dụng mốc thời gian 12 tiếng hoặc 24 tiếng tùy theo ý muốn.

Ví dụ như bạn muốn giới hạn thời gian sử dụng máy tính cho tài khoản người dùng có tên là “thaihoc”, từ 8 giờ đến 16 giờ trong ngày thứ bảy (Saturday), thì bạn sẽ có câu lệnh như sau:

net user thaihoc /time:Sa,8am-4pm

 

Trường hợp bạn chỉ giới hạn thời gian cho tài khoản chỉ được sử dụng máy tính trong tuần từ thứ hai (Monday) đến thứ sáu (Friday), với thời gian từ 16 giờ chiều đến 20 giờ tối thì cú pháp sẽ là:

net user thaihoc /time:M-F,4pm-8pm

 

Hay cụ thể hơn, bạn có thể kết hợp 2 trường hợp trên với nhau, ta sẽ có một chuỗi lệnh như sau, lưu ý cách nhau bởi dấu phẩy.

net user thaihoc / time:Sa,8am-4pm;M-F,4pm-8pm

 

Ngoài ra, bạn cũng có thể thiết lập thời gian cụ thể cho việc sử dụng máy tính theo các chuỗi thời gian trong ngày. Ví dụ, ta sẽ hạn chế người dùng máy tính từ 6 giờ sáng đến 8 giờ sáng và 16 giờ chiều đến 22 giờ tối, tất cả các ngày trong tuần. Câu lệnh tương ứng sẽ là:

net user thaihoc /time:M-F,6am-8am;M-F,4pm-10pm

 

Nếu như bạn muốn mọi thứ trở lại như cũ, hãy sử dụng lệnh sau:

net user thaihoc /time:all

 

Nguồn: genk