Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

CÁCH KÍCH HOẠT GIAO DIỆN MATERIAL DESIGN CHROME TRÊN WINDOWS

Hướng dẫn kích hoạt giao diện Material Design Chrome trên Windows với cách đơn giản nhất, chỉ trong 4 bước. Nào, chúng ta cùng bắt đầu.

Cách kích hoạt giao diện Material Design trên Windows

1. Bạn phải dùng Chrome trên Windows bản mới nhất: tại đây, trên Mac chưa chạy

2. Gõ vào thanh địa chỉ: chrome://md-settings, bạn sẽ vào được phần Settings mới theo kiểu Material Design.

3. Gõ tiếp vào thanh địa chỉ: chrome://flags, sau đó tìm mục "Enable Material Design downloads", bật nó lên để xem giao diện download mới, khởi động lại trình duyệt.

4. Lại vào chrome://flags, tìm mục "Material Design in the browser’s top Chrome", bật nó lên và khởi động lại Chrome.

.

Nguồn: tinhte