Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

GOOGLE X ĐỔI TÊN VÀ LOGO MỚI

Lúc khởi đầu, Google X là một phòng thí nghiệm bí mật của Google. Sau khi công ty mẹ Alphabet ra đời thì bộ phận này tách ra thành công ty riêng và giờ họ đã chính thức đổi tên và logo mới.

Google X

Họ đã chính thức đổi tên thành vỏn vẹn chữ "X" và logo mới màu vàng. X vẫn sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm phát triển những dự án đầy tham vọng như drone giao hàng, xe tự hành, robot, khinh khí cầu phát Wi-Fi và còn nhiều thứ khác nữa nhằm thay đổi căn bản cuộc sống hằng ngày của con người. Nhiều nhân sự mới sẽ được tuyển dụng chứ X không dựa hoàn toàn vào những người chủ chốt đến từ Google trước đây.

Nguồn: Recode