Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

MARK ZUCKERBERG MUỐN TỰ TẠO MỘT TRÍ THÔNG MINH NHÂN TẠO

Thử thách năm 2016 của Mark Zuckerberg là tự tạo một trí thông minh nhân tạo, để điều khiển các thiết bị trong nhà và giúp Mark làm việc ở văn phòng. 

Năm ngoái, Mark đã đọc 2 quyển sách mỗi tháng, học tiếng TQ và gặp người mới mỗi ngày. Năm nay, anh muốn tự tạo cho mình một trí thông minh nhân tạo đơn giản để điều khiển các thiết bị trong nhà và giúp Mark làm việc ở văn phòng. Theo Mark nó tựa tựa như Jarvis trong Iron Man nhưng tất nhiên là không đến mức quá phức tạp như vậy.

một trí thông minh nhân tạo

Mark sẽ sử dụng các công cụ sẵn có để tạo nên trí thông minh nhân tạo của anh, sau đó dạy nó hiểu được giọng nói để điều khiển đền, nhạc, nhiệt độ... trong nhà, cũng như dạy trí thông minh này khuôn mặt những người bạn của anh để tự mở cửa khi họ nhấn chuông. Trí thông minh của Mark sẽ tự theo dõi phòng con gái và cảnh báo khi có chuyện gì xảy ra...

Về phía công việc, trí thông minh nhân tạo sẽ hình tượng hóa các dữ liệu để hiển thị lên kính thực tại ảo, qua đó giúp Mark tạo ra những dịch vụ tốt hơn, quản lý Facebook hiệu quả hơn.

Tham khảo: FB