Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG SINH VIÊN XUẤT SẮC THÁNG 8.2015

CNC Aptech quyết định khen thưởng cho sinh viên Aptech xuất sắc tháng 8.2015 đã đạt thành tích tốt trong học tập. 

sinh viên Aptech xuất sắc tháng 8.2015

Bộ phận Quan hệ sinh viên thông báo danh sách khen thưởng sinh viên Aptech xuất sắc tháng 8.2015 như sau.

1. Trần Quốc Tuấn

 • Lớp: ACCP1410
 • Đạt thành tích: Môn JPI (80-90)​

2. Trần Minh Quốc

 • Lớp: ACCP1410
 • Đạt thành tích: Môn JPI (80-90)​

3. Trương Hải Đăng

 • Lớp: ACCP1503
 • Đạt thành tích: Môn HTML5+DWCS (95-100)​

4. Lê Minh Thành

 • Lớp: ACCP1406
 • Đạt thành tích: Môn WSAD-I (95-100)

5. Nguyễn Hoàng Minh Đăng

 • Lớp: ACCP1308
 • Đạt thành tích: Môn AWAJS (100-98)

6. Vũ Duy Quang

 • Lớp: ACCP1408B
 • Đạt thành tích: Môn APJII (95-100)

7. Nguyễn Hoài Ân

 • Lớp: ACCP1312
 • Đạt thành tích: Môn DMA (80-100)

8. Mạch Đại Nhân

 • Lớp: ACCP1506
 • Đạt thành tích: Môn EPC (90-90)

9. Đặng Anh Tâm

 • Lớp: ACCP1408A
 • Đạt thành tích: Môn P.C# (100-100)

10. Đặng Anh Thịnh

 • Lớp: ACCP1408A
 • Đạt thành tích: Môn P.C# (100-100)

11. Nguyễn Ngọc Cao Thắng

 • Lớp: ACCP1408A
 • Đạt thành tích: Môn P.C# (100-100)

12. Nguyễn Đức Ngọc

 • Lớp: ACCP1408A
 • Đạt thành tích: Môn P.C# (100-100)

13. Tạ Trung Tín

 • Lớp: ACCP1408A
 • Đạt thành tích: Môn P.C# (100-100)

14. Trần Quang Định

 • Lớp: ACCP1308
 • Đạt thành tích: Môn IXJ (100-100)

15. Trần Văn Cường

 • Lớp: ACCP1308
 • Đạt thành tích: Môn IXJ (100-100)

Như vậy, trong tháng 8 này, 15 bạn có tên trên đã đạt thành tích học tập xuất sắc. Xin chúc mừng các bạn.

CNC Aptech thân chào!