Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG SINH VIÊN XUẤT SẮC THÁNG 7.2015

CNC Aptech quyết định khen thưởng cho học viên xuất sắc tháng 7.2015 đã đạt thành tích tốt trong học tập. 

Khen thưởng học viên Aptech xuất sắc tháng 7./2015

Bộ phận Quan hệ sinh viên thông báo danh sách khen thưởng sinh viên Aptech xuất sắc tháng 7.2015 như sau.

1. Lê Thanh Hùng

 • Lớp: ACCP1310
 • Đạt thành tích: Môn DMA (100/100), Môn INTSECU 100

2. Lê Minh Thành

 • Lớp: ACCP1406
 • Đạt thành tích: Môn PC# (75/100)

3. Đặng Thành Tâm

 • Lớp: ACCP1408A
 • Đạt thành tích: Môn JPII (80/100)

4. Đặng Lê Phúc

 • Lớp: ACCP1310
 • Đạt thành tích: Môn CC 95

5. Quách Hào Huy

 • Lớp: ACCP1410
 • Đạt thành tích: Môn XML 80, PROJECT SEM 1: 88

6. Nguyễn Trung Chí

 • Lớp: ACCP1503
 • Đạt thành tích: Môn EPC 100-100

7. Nguyễn Phú Lâm

 • Lớp: ACCP1404
 • Đạt thành tích: Môn WSAD-I 90-100

8. Trần Minh Phúc

 • Lớp: ACCP1410
 • Đạt thành tích: PROJECT SEM 1: 88

9. Dương Xuân Hoàng

 • Lớp: ACCP1410
 • Đạt thành tích: PROJECT SEM 1: 88

10. Hứa Minh Phát

 • Lớp: ACCP1408B
 • Đạt thành tích: Môn APJI (80-100)

11. Trần Nguyễn Quốc Tâm

 • Lớp: ACCP1408B
 • Đạt thành tích: Môn APJI (80-100)

Xin chúc mừng các bạn đã đạt thành tích học tập tốt.

CNC Aptech trân trọng thông báo!