Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

CÁCH CHỈNH SỬA FILE WORD TRÊN GOOGLE DRIVE

Với các bước sau đây, chúng ta có thể chỉnh sửa file word trên Google Drive, cùng chỉnh sửa file word với người khác.

Cách chỉnh sửa file word trên Google Drive

Hướng dẫn chỉnh sửa file word trên Google Drive

Trước khi bạn chỉnh sửa tệp Office

Để chỉnh sửa và chia sẻ tệp Office, bạn cần:

  • Kiểm tra xem phần mềm Chromebook của bạn có cập nhật không.
  • Tải Google Drive mới nếu bạn chưa có ứng dụng này.
  • Chỉnh sửa tệp Office

Để chỉnh sửa và lưu tệp Office trên Chromebook của bạn:

  • Tải tệp Office xuống Chromebook của bạn nếu bạn chưa thực hiện việc này.
  • Nhấp vào kính lúp để mở trình khởi chạy Launcher icon.
  • Để đi tới tệp của bạn, nhấp Tất cả ứng dụng > Tệp Files app icon.
  • Nhấp đúp vào tệp để chỉnh sửa.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa tệp Office trực tuyến bằng trình duyệt Chrome.

Chỉnh sửa tệp với người khác

Bạn cũng có thể chia sẻ tệp Office với người khác và làm việc cùng nhau để chỉnh sửa tệp trong thời gian thực:

  • Chỉnh sửa tệp Office của bạn.
  • Lưu tệp của bạn ở dạng Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
  • Chia sẻ tệp của bạn để bắt đầu làm việc với người khác.

Lưu ý: Mọi cập nhật được thực hiện đối với tệp Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày sẽ không được chuyển sang tệp Office gốc.

Nguồn: google