Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

TPHCM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM vừa gửi công văn đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh đến các trường THPT, THCS.

Theo đó, giáo viên sẽ đánh giá học sinh theo quá trình và theo kết quả; Tăng cường kiểm tra, đánh giá qua các hình thức thuyết trình, thực hành thí nghiệm, dụng cụ thí nghiệm tự làm, sản phẩm ứng dụng kiến thức lý thuyết...

TPHCM đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh

Với những bài kiểm tra trên lớp và kiểm tra học kỳ: sẽ tăng dần các dạng câu hỏi vận dụng, câu hỏi liên hệ với việc giải quyết vấn đề của thực tiễn cuộc sống.

Bên cạnh đó, sở cũng yêu cầu các trường trung học cần mở rộng nội dung đánh giá học sinh qua các hoạt động trong và ngoài nhà trường (khi thực hiện phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột”, dạy học theo dự án, nghiên cứu khoa học...).

Nguồn: tuoitre