Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

CÔNG TÁC BIÊN SOẠN BỘ SÁCH GIÁO KHOA MỚI CỦA TPHCM

Trong năm học mới, TPHCM sẽ tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Việc tổ chức nghiên cứu biên soạn bộ sách giáo khoa mới phù hợp với thực tiễn thành phố.

Sáng 17-8, phát biểu tại hội nghị tổng kết năm học và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học mới 2015-2016 ngành GD-ĐT TPHCM, ông Lê Hồng Sơn, giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, nhấn mạnh: năm học mới, TP sẽ tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, coi trọng quản lý chất lượng.

Bên cạnh đó đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của GD-ĐT; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý GD; tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục.

Bộ sách giáo khoa mới

Trong đó, các trường sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, chú trọng hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu, phương pháp làm việc theo nhóm, tự chinh phục kiến thức thay cho việc nhồi nhét kiến thức;.

Tổ chức nghiên cứu biên soạn bộ sách giáo khoa mới phù hợp với thực tiễn TP; Xây dựng đề án thành lập Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học - kỹ thuật của học sinh TP...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Nghĩa, thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cho rằng: TP.HCM có nhiều sáng kiến hay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, năm học tới ngành GD-ĐT TP cần tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học đồng thời quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục đạo đức, lối sống, chú trọng các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cho học sinh;...

Nguồn: tuoitre