Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

CÁCH THIẾT LẬP ỨNG DỤNG MẶC ĐỊNH TRÊN WINDOWS 10

Thay vì dùng ứng dụng mặc định trên Windows 10, chúng ta có thể thiết lập các ứng dụng này, bạn chỉ cần thực hiện các bước sau đây.

Bạn có rất nhiều loại/định dạng tập tin khác nhau được lưu trữ trên máy tính, và lẽ dĩ nhiên là bạn cũng cần sử dụng nhiều ứng dụng để mở từng loại/định dạng tập tin cụ thể.

Giống mọi phiên bản Windows trước đây, Windows 10 mặc định thiết lập ứng dụng để mở (hay khởi chạy) tương ứng với từng định dạng tập tin, cũng như cho phép bạn thay đổi các thiết lập này sao cho phù hợp với thói quen sử dụng.

Thiết lập ứng dụng mặc định trên Windows 10

Ví dụ, với tập tin ảnh định dạng BMP, Windows 10 sẽ tự động mở bằng ứng dụng Photos, nhưng nếu thích thì bạn có thể thay đổi ứng dụng mặc định mở tập tin này là MS Paint.

Với cách thực hiện sau đây, bạn có thể tùy chỉnh các ứng dụng khởi chạy mặc định cho từng loại tập tin đang được sử dụng.

Thiết lập ứng dụng mặc định trên Windows 10

1. Đầu tiên, bạn mở trình đơn Settings, và tìm đến mục System > Default apps.

2. Tại đây, bạn hãy thay đổi ứng dụng mà mình muốn sử dụng cho các tính năng lịch làm việc, email, bản đồ số, nghe nhạc, xem phim và duyệt web. Tất cả những gì bạn cần làm là nhấn chuột lên tên ứng dụng mặc định của Windows 10; và ở trình đơn vừa xuất hiện, hãy chọn ứng dụng muốn sử dụng từ danh sách các ứng dụng hiện có trên Windows được đề xuất hoặc một liên kết đến cửa hàng ứng dụng trực tuyến Windows Store.

thủ thuật Windows 10

3. Để thiết lập ứng dụng mặc định cho các định dạng/chủng loại tập tin (ví dụ thay vì sử dụng một ứng dụng để mở tất cả tập tin ảnh, bạn lại muốn sử dụng ứng dụng riêng rẻ để mở tập tin PNG hay JPEG), hãy nhấn chọn Choose default apps by file type.

Tại đây, bạn tìm định dạng/chủng loại tập tin mà bạn muốn thay đổi ứng dụng mặc định để mở, nhấn chọn vào ứng dụng mặc định, và rồi chọn tiếp ứng dụng theo ý muốn từ trình đơn thả xuống vừa xuất hiện.

thủ thuật Windows 10

Hướng dẫn thiết lập ứng dụng mặc định trên Windows 10

4. Để thiết lập ứng dụng khởi chạy mặc định cho từng ngữ cảnh/giao thức web (protocol) sử dụng của người dùng - ví dụ như muốn thiết lập máy tính sử dụng dụng Gmail khi người dùng nhấn chuột vào một địa chỉ emai, bạn nhấn chọn vào mục Choose default apps by protocol.

Sau đó, chọn protocol mà bạn muốn thay đổi ứng dụng đáp ứng, nhấn chọn vào ứng dụng mặc định hiện tại, và rồi bạn thay đổi ứng dụng mà mình muốn từ trình đơn pop-up được cung cấp.

thủ thuật Windows 10

5. Có thể khẳng định, việc thay đổi ứng dụng mặc định cho các từng loại định dạng tập tin hay ngữ cảnh sử dụng của người dùng thực sự là điều nhàm chán. Thay vào đó, bạn có thể thiết lập thuộc tính là ứng dụng mặc định cho chính xác từng ứng dụng bằng cách nhấn chọn Set defaults by app.

Thao tác này sẽ mở cửa sổ Set Default Programs Control Panel. 

Khi này, bạn hãy chọn một ứng dụng/chương trình, và nhấn chọn Set this program as default để thiết lập ứng dụng/chương trình này là ứng dụng/chương trình mặc định cho mọi định dạng tập tin hay ngữ cảnh sử dụng.

Hoặc, bạn nhấn chọn mục Choose defaults for this program để chọn tùng định dạng tập tin hay giao thức cần "áp" cho ứng dụng tương ứng từ danh sách vừa được cung cấp.

thủ thuật Windows 10

Nguồn: pcworld