Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

KHEN THƯỞNG HỌC VIÊN APTECH XUẤT SẮC THÁNG 6/2015

CNC Aptech quyết định khen thưởng cho học viên xuất sắc đã đạt thành tích tốt trong học tập. Bộ phận Quan hệ sinh viên thông báo danh sách khen thưởng học viên Aptech xuất sắc tháng 6/2015 như sau.

Danh sách khen thưởng học viên Aptech xuất sắc tháng 6/2015

Khen thưởng học viên Aptech xuất sắc tháng 6/2015

Các bạn vào https://www.facebook.com/cncaptech xem gương mặt học viên xuất sắc trong tháng 6/2015 nhé.

CNC Aptech trân trọng thông báo!