Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

CÁC LƯU Ý MỚI TRONG KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015

Sáng ngày 25/6, tại Hội nghị hướng dẫn công tác coi thi Kỳ thi THPT Quốc gia 2015, Sở GD&ĐT Hà Nội đã lưu ý một số điểm mới cho các cán bộ coi, học sinh được biết và thực hiện.

Thí sinh không được ra khỏi phòng trước 2/3 giờ làm bài

Đối với công tác chuẩn bị trước ngày thi, ngoài việc chuẩn bị phòng thi, trang thiết bị phục vụ điểm thi, văn phòng phẩm, hồ sơ phục vụ điểm thi như các năm. Năm nay tại sân trường của các điểm thi có thông báo bằng chữ to ghi đầy đủ các thông tin về lịch thi, hiệu lệnh trống, sơ đồ phòng thi, vị trí phòng, danh sách cấp thẻ dự thi, quy định về ghi số báo danh trên giấy thi và phiếu trả lời trắc nghiệm. Trước cửa mỗi phòng thi đều có dán danh sách thí sinh trong phòng thi được niêm yết trước 8h ngày 30/6/2015. Đặc biệt, các cán bộ coi thi cũng cần lưu ý năm nay sẽ không có bản ghi tên dự thi như các năm.

Các lưu ý mới trong kỳ thi THPT Quốc Gia 2015

Đặc biệt cần lưu ý đó là CBCT chỉ cho thí sinh ra khỏi phòng thi sau 2 phần 3 giờ làm bài (Đối với thí sinh làm tự luận), sau khi thí sinh đã nộp bài làm, đề thi và giấy nháp. Nếu thí sinh nhất thiết phải tạm thời ra khỏi phòng thi thì CBCT phải báo cán bộ giám sát để giải quyết. Riêng môn ngoại ngữ, sẽ được phát phiếu trả lời cùng với giấy báo thi cho thí sinh.Đối với việc thực hiện kỷ luật các thí sinh trong phòng thi năm nay sẽ được chia làm 3 mức như sau: Mức khiển trách, thí sinh bị khiển trách sẽ vẫn được ngồi làm bài bình thường, nhưng khi chấm điểm sẽ bị trừ 25% số điểm. Mức cảnh cáo, thí sinh ở mức này cũng vẫn sẽ được ngồi làm bình thường nhưng khi chấm điểm sẽ bị trừ 50% số điểm. Còn mức cao nhất là đình chỉ thi, thí sinh sẽ lập tức không được làm bài nữa, rời khỏi phòng thi ngay và điểm thi sẽ bằng 0.

Thí sinh ốm có thể được xét đặc cách

Lãnh đạo Phòng quản lí thi và Kiểm định chất lượng (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay có nhiều điểm mới so với các kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra những năm trước. 

Đặc biệt lưu ý đối với cán bộ coi thi và điểm trưởng điểm thi. Theo đó, sau khi kiểm duyệt danh sach cán bộ thì trưởng điểm phân công nhiệm vụ, cả hai cán bộ coi thi cùng về điểm thi. Sẽ có 2 túi tài liệu, văn phòng phẩm và túi hồ sơ thi, cán bộ thứ 2 sẽ nhận hai túi này.

Lưu ý, khi thí sinh bắt đầu làm bài cán bộ coi thi thứ nhất đối chiếu ảnh của thí sinh, cầm bảng ảnh đến từng chỗ ngồi thí sinh và nhận dạng, sau đó ký tên vào tờ giấy thi. Bài của thí sinh được lồng vào nhau xếp thành tập khi có từ hai tờ trở lên.

Riêng với môn Ngoại ngữ, tờ phiếu trắc nghiệm được để riêng. 

Xử lí trường hợp đặc biệt trong quá trình coi thi, theo Quy chế thí sinh đến chậm quá 15 phút sẽ không được vào phòng thi. 

Đối với thí sinh ốm khi đang thi, có những trường hợp thí sinh đã thi được các môn, kết quả làm bài rất tốt nhưng có thể đến môn thứ 3-4 bị ốm trong lúc đang thi, bị chuyển xuống phòng y tế điểm thi mà không đủ sức khỏe để tiếp tục làm bài thì có thể vẫn nộp bài thi đang làm dở (nếu thấy điểm bằng hoặc trên 5 điểm), hoặc không nộp (nếu cảm thấy chưa đủ 5 điểm).

Trong trường hợp thí sinh không nộp bài thi buổi thí đó của thí sinh bị ốm sẽ được tính bị ốm đột xuất và có thể sẽ được tạo điều kiện để xét đặc cách tốt nghiệp.

Số báo danh có 9 chữ số

Một điều khá quan trọng khác với các năm trước mà cán bộ coi thi cũng như thí sinh cần lưu ý đó là quy định về việc ghi số báo danh trên giấy tờ thi và trên phiếu trả lời trắc nghiệm: Số báo danh ghi trên thẻ dự thi, phiếu thu bài thi, danh sách thí sinh trong phòng thi… gồm có 9 chữ số (Các năm trước chỉ có 6 chữ số).

Ví dụ: 001001234, trong đó ba chữ số đầu 001 là mã điểm thi của Sở GD&DT Hà Nội hay các tỉnh, sáu số tiếp theo 001234 là số báo danh của thí sinh. Vì vậy số báo danh ghi trên giấy tớ thi và trên phiếu trả lời trắc nghiệm chỉ ghi 6 chữ số cuối của phần SBD. Ví dụ thí sinh chỉ cần ghi: 001234. Cán bộ coi thi sẽ có trách nhiệm phổ biến và kiểm tra việc ghi SBD trên giấy thi và trên phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh.

Về việc tập trung thí sinh làm thủ tục cho dự thi. Năm nay các thí sinh sẽ không phải tập trung để tổ chức khai mạc cuộc thi như mọi năm nữa, mà đúng 8h ngày 30/6/2015 các thí sinh sẽ về phòng thi (theo phòng đã thông báo trong giấy báo thi) để cán bộ coi thi làm thủ tục cho thí sinh dự thi và phổ biến quy chế thi, các thông tin về kỳ thi cho thí sinh.

Về nghiệp vụ coi thi, đặc biệt năm nay Bộ GD & ĐT đã phân công cán bộ giảng viên Học Viện Ngoại giao phối hợp với Sở GD & ĐT tổ chức kỳ thi, là thành viên của điểm thi. Mỗi điểm thi sẽ có 3 cán bộ của HV Ngoại giao, trong đó 1 cán bộ làm thư ký điểm thi, 1 cán bộ làm thanh tra và 1 CBCT tại điểm thi.

Một số điểm mới với cán bộ coi thi 2015 là: Khi có hiệu lệnh, CBCT thứ nhất gọi tên TS vào phòng thi, CBCT thứ 2 dùng thẻ dự thi và danh sách ảnh của thí sinh để đối chiếu, nhận diện thí sinh; hướng dẫn TS ngồi đúng chỗ quy định và kiểm tra các vật dụng của thí sinh mang vào phòng thi. Tuyệt đối không để TS mang vào phòng thi mọi tài liệu và vật dụng cấm theo quy định điều 14 quy chế thi.

Khi có hiệu lệnh, CBCT thứ nhất đi nhận đề thi, CBCT thứ 2 nhắc nhở thí sinh những điều cần biết về kỷ luật phòng thi, ghi rõ họ tên và ký tên vào các tờ giấy thi, giấy nháp đủ để phát cho thí sinh... Khi có hiệu lệnh CBCT thứ nhất giơ cao phong bì để thí sinh thấy rõ cả 2 mặt còn nguyên nhãn mác niêm phong, yêu cầu 2 thí sinh chứng kiến và ký vào biên bản xác nhận. Đặc biệt phải yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi, nếu thấy thiếu đề thi, hoặc bị rách, nhòe, mờ phải lập tức báo cho CBCT để xử lý kịp thời, nếu không để quá 15 phút, thí sinh sẽ phải tự chịu trách nhiệm.

Khi bắt đầu làm bài CBCT thứ nhất đối chiếu ảnh trong thẻ dự thi và danh sách ảnh của thí sinh với thí sinh để nhận diện, ghi rõ họ tên và ký vào các giấy tớ thi, giấy nháp của thí sinh. CBCT thứ 2 bao quát từ đầu phòng đến cuối phòng. CBCT không đứng gần thí sinh, giúp đỡ TS dưới bất kỳ hình thức nào.

Thời gian biểu từng buổi thi của các môn thi tự luận


Thời gian biểu các môn thi trắc nghiệm

Nguồn: ngaynay