Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

CÁCH ẨN THƯ MỤC TRÊN WINDOWS 10

Trên máy tính của bạn có lưu trữ những dữ liệu cá nhân quan trọng và không muốn cho người khác có thể truy cập vào được sau đây chúng tôi sẽ giúp bạn có thể ẩn những dữ liệu đó đi bằng tiện ích có sẵn khi download Windows 10 và sử dụng.

Ẩn thư mục/Folder

Bước 1: Phải chuột vào thư mục cần ẩn chọn Properties

Bước 2: Tại thẻ General bạn click chọn Hidden sau đó chọn Ok

Hiện thư mục/Folder

Bước 1: Truy cập vào "This PC", tại thẻ View bạn click Options, sau đó click chọn "Change folder and search options"

Bước 2: Tại cửa số Folder Options bạn click "Show hidden files, folders, and drives" sau đó chọn Ok.