Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

HƯỚNG DẪN CÁCH SAO LƯU DỮ LIỆU TRÊN MÁY TÍNH

Để đề phòng nguy cơ mất hết dữ liệu thì bạn cần biết cách sao lưu dữ liệu trên máy tính. Hãy thực hiện ngay các bước hướng dẫn sau đây.

Bài viết này sẽ giúp bạn cách sao lưu dữ liệu trên máy tính, bạn cần chọn đúng hướng dẫn cho phiên bản Windows mà bạn đang sử dụng.

Hướng dẫn cách sao lưu dữ liệu trên máy tính

Sao lưu máy tính chạy Windows 7

Chuyển các tệp và thiết đặt sang một máy tính khác chạy Windows 7

Windows Easy Transfer cho phép bạn sao lưu tất cả các tệp và thiết đặt tài khoản người dùng, rồi khôi phục những tài khoản đó cùng tất cả các tệp và thiết đặt của người dùng sang một máy tính mới. Để khởi động Windows Easy Transfer, hãy làm theo các bước sau:
Bấm vào Bắt đầunút Bắt đầu, nhập windows easy transfer trong hộp Bắt đầu Tìm kiếm, rồi bấm vào Windows Easy Transfer trong danh sách Các chương trình.
Làm theo các chỉ dẫn để chuyển các tệp và thiết đặt của bạn.
Chuyển các tệp và thiết đặt sang Windows Vista

Nếu bạn muốn di chuyển dữ liệu của mình từ Windows 7 sang Windows Vista, hãy sử dụng phiên bản dành cho Windows Vista của Windows Easy Transfer. Để thực hiện việc này, làm theo những bước sau:
Trên máy tính chạy Windows 7, đưa CD hoặc DVD Windows Vista vào.
Bấm để thoát chương trình Thiết lập Windows Vista.
Bấm vào Bắt đầunút Bắt đầu, bấm vào Máy tính, bấm chuột phải vào ổ đĩa CD hoặc DVD, rồi bấm vào Mở.
Mở thư mục hỗ trợ, rồi mở thư mục migwiz.
Bấm đúp vào tệp Migwiz.exe.
Làm theo chỉ dẫn để bắt đầu chuyển từ Windows 7.
Sao lưu dữ liệu hiện tại như một sự phòng ngừa an toàn

Bạn có thể sử dụng Trung tâm Sao lưu và Khôi phục của Windows 7 để sao lưu dữ liệu hiện tại của bạn như một sự phòng ngừa an toàn. Chú ý rằng dữ liệu sao lưu và khôi phục của Windows 7 chỉ có thể được khôi phục trên hệ điều hành Windows 7.
Bấm vào Bắt đầunút Bắt đầu, nhập backup trong hộp Bắt đầu Tìm kiếm, rồi bấm vào Sao lưu và Khôi phục trong danh sách Các chương trình.
Nếu bạn được nhắc đóng các chương trình, đảm bảo rằng bạn đã lưu bất kỳ tài liệu nào đang mở và đóng các chương trình đó hoặc bấm vào Đóng các Chương trình.
Trong Sao lưu hoặc khôi phục các tệp của bạn, bấm vào Thiết lập sao lưu.
Chọn vị trí bạn muốn lưu bản sao lưu, rồi bấm vào Tiếp theo.
Chọn Để Windows chọn hoặc Để tôi chọn, rồi bấm vào Tiếp theo.
Đưa ra các lựa chọn phù hợp, rồi bấm vào Tiếp theo hoặc Lưu Thiết đặt và chạy sao lưu.
Bản sao lưu sẽ được lưu vào vị trí sao lưu.
Tạo bản sao các tệp theo cách thủ công

Để sao chép các tệp theo cách thủ công đến vị trí mạng hoặc vào phương tiện di động như ổ đĩa cứng di động, CD, DVD hoặc bộ nhớ USB, hãy làm theo các bước sau:
Bấm vào Bắt đầunút Bắt đầu, bấm vào Máy tính, rồi bấm đúp vào ổ đĩa hiện được cài đặt Windows 7.
Mở thư mục Người dùng, rồi mở thư mục người dùng có các tệp mà bạn muốn sao lưu.
Sao chép các thư mục cần thiết từ thư mục người dùng đến vị trí mạng hoặc vào phương tiện di động.
Chú ý Để sao lưu dữ liệu cho tất cả người dùng, hãy lặp lại các bước từ 2 đến 3.

Mẹo Để xác định kích thước của tất cả các tệp trong thư mục người dùng, hãy chọn tất cả các thư mục, bấm chuột phải vào các thư mục đã chọn, rồi bấm vào Thuộc tính.
Các tệp đã lưu có thể được sao chép sang bất kỳ máy tính nào. Tuy nhiên, bạn phải cài đặt các ứng dụng liên quan trên máy tính đó để mở các tệp riêng biệt đó. 

Quan trọng Không phải tất cả các ứng dụng đều lưu tệp của nó vào thư mục người dùng. Bạn phải đảm bảo rằng bạn kiểm tra các ứng dụng khác và vị trí của các tệp đã lưu, rồi sao chép những tệp đó đến vị trí mạng hoặc vào phương tiện di động. 

Sao lưu máy tính chạy Windows Vista

Chuyển các tệp và thiết đặt sang một máy tính khác chạy Windows Vista

Windows Easy Transfer cho phép bạn sao lưu tất cả các tệp và thiết đặt của tài khoản người dùng, rồi khôi phục những tài khoản đó cùng các tệp và thiết đặt của người dùng sang máy tính mới. Để khởi động Windows Easy Transfer, hãy làm theo các bước sau:
Bấm vào Bắt đầunút Bắt đầu, nhập transfer trong hộp Bắt đầu Tìm kiếm, rồi bấm vào Windows Easy Transfer trong danh sách Các chương trình.
Bấm Tiếp theo. Nếu bạn được nhắc đóng các chương trình, đảm bảo rằng bạn đã lưu bất kỳ tài liệu nào đang mở, rồi bấm vào Đóng tất cả.
Bấm vào Bắt đầu quá trình Chuyển mới.
Bấm vào Máy tính cũ của tôi.
Bấm vào Sử dụng CD, DVD hoặc phương tiện di động khác.
Chọn cách bạn muốn chuyển các tệp của mình.
Chọn vị trí, đặt mật khẩu nếu bạn muốn, rồi bấm vào Tiếp theo.
Chọn nội dung bạn muốn chuyển.
Kiểm tra tệp sẽ chuyển, rồi bấm vào Tiếp theo hoặc Chuyển.
Làm theo các chỉ dẫn để chuyển các tệp và thiết đặt của bạn.
Sao lưu dữ liệu hiện tại như một sự phòng ngừa an toàn

Bạn có thể sử dụng Trung tâm Sao lưu và Khôi phục của Windows Vista để sao lưu dữ liệu hiện tại của bạn như một sự phòng ngừa an toàn. Chú ý rằng dữ liệu sao lưu và khôi phục của Windows Vista chỉ có thể được khôi phục trên hệ điều hành Windows Vista.
Bấm vào Bắt đầunút Bắt đầu, nhập backup trong hộp Bắt đầu Tìm kiếm, rồi bấm vào Sao lưu và Khôi phục trong danh sách Các chương trình.
Bấm vào Sao lưu tệp trong Sao lưu tệp hoặc toàn bộ máy tính của bạn.
Chọn vị trí bạn muốn lưu giữ bản sao lưu tệp, rồi bấm vào Tiếp theo.
Chọn một hoặc nhiều đĩa mà bạn muốn sao lưu, rồi bấm vào Tiếp theo.
Chọn một hoặc nhiều loại tệp mà bạn muốn sao lưu, rồi bấm vào Tiếp theo.
Bấm vào Lưu Thiết đặt, rồi bắt đầu sao lưu.
Bản sao lưu của bạn sẽ được lưu vào vị trí sao lưu đã chọn.
Tạo bản sao các tệp theo cách thủ công

Để sao chép các tệp theo cách thủ công đến vị trí mạng hoặc phương tiện di động như ổ đĩa cứng di động, CD, DVD hoặc bộ nhớ USB, hãy làm theo các bước sau:
Bấm vào Bắt đầunút Bắt đầu, bấm vào Máy tính, rồi bấm đúp vào ổ đĩa hiện được cài đặt Windows Vista.
Mở thư mục Người dùng, rồi mở thư mục người dùng có các tệp mà bạn muốn sao lưu.
Sao chép các thư mục cần thiết từ thư mục người dùng đến vị trí mạng hoặc vào phương tiện di động.
Chú ý Để sao lưu dữ liệu cho tất cả người dùng, hãy lặp lại các bước từ 2 đến 3.

Mẹo Để xác định kích thước của tất cả các tệp trong thư mục người dùng, hãy chọn tất cả các thư mục, bấm chuột phải vào các thư mục đã chọn, rồi bấm vào Thuộc tính.
Các tệp đã lưu có thể được sao chép sang bất kỳ máy tính nào. Tuy nhiên, bạn phải cài đặt các ứng dụng liên quan trên máy tính đó để mở các tệp riêng biệt đó. 

Quan trọng Không phải tất cả các ứng dụng đều lưu tệp của nó vào thư mục người dùng. Bạn phải đảm bảo rằng bạn kiểm tra các ứng dụng khác và vị trí của các tệp đã lưu, rồi sao chép những tệp đó sang vị trí mạng hoặc vào phương tiện di động.

Sao lưu máy tính chạy Windows XP hoặc Windows Server 2003

Chuyển các tệp và thiết đặt từ Windows XP

Sử dụng Thuật sĩ Chuyển Tệp và Thiết đặt của Windows XP để chuyển các tệp từ máy tính chạy Windows 2000, Windows XP hoặc Windows Server 2003 sang một máy tính khác chạy Windows 2000, Windows XP hoặc Windows Server 2003.
Bấm Bắt đầu, bấm Tất cả Chương trình, bấm Các tiện ích, bấm Công cụ Hệ thống rồi bấm Thuật sĩ Chuyển Thiết đặt và Tệp.
Bấm Tiếp theo, bấm Máy tính cũ rồi bấm Tiếp theo.
Chọn cách bạn muốn chuyển các tệp của mình. Nếu bạn chọn Khác, bạn có thể lưu vào một vị trí mạng hoặc phương tiện di động để có thể giữ lại bản sao lưu của bản ghi.
Chọn những gì bạn muốn sao lưu rồi bấm Tiếp theo.
Quan trọng Không phải tất cả các ứng dụng đều lưu tệp vào thư mục người dùng, bạn phải đảm bảo kiểm tra ứng dụng của bên thứ ba khác và vị trí các tệp đã lưu rồi sao chép những tệp đó sang vị trí mạng hoặc phương tiện di động.
Tạo bản sao các tệp theo cách thủ công

Để sao chép các tệp theo cách thủ công đến vị trí mạng hoặc phương tiện di động như ổ đĩa cứng di động, CD, DVD hoặc bộ nhớ USB, hãy làm theo các bước sau:
Bấm Bắt đầu, bấm Máy tính rồi bấm đúp vào ổ đĩa bạn đã cài đặt Windows.
Mở thư mục Người dùng, rồi mở thư mục người dùng có các tệp mà bạn muốn sao lưu.
Sao chép các thư mục cần thiết từ thư mục người dùng đến vị trí mạng hoặc vào phương tiện di động.
Chú ý Để sao chép dữ liệu cho tất cả người dùng, lặp lại bước 2 và 3.

Mẹo Để xác định kích thước của tất cả các tệp trong thư mục người dùng, hãy chọn tất cả các thư mục, bấm chuột phải vào các thư mục đã chọn, rồi bấm vào Thuộc tính.
Các tệp đã lưu có thể được sao chép sang bất kỳ máy tính nào. Tuy nhiên, bạn phải cài đặt các ứng dụng liên quan trên máy tính đó để mở các tệp riêng biệt đó. 

Quan trọng Không phải tất cả các ứng dụng đều lưu tệp của nó vào thư mục người dùng. Bạn phải đảm bảo rằng bạn kiểm tra các ứng dụng khác và vị trí của các tệp đã lưu, rồi sao chép những tệp đó sang vị trí mạng hoặc vào phương tiện di động.

 

Nguồn: microsoft