Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

11 BẢNG GHI NHỚ HỮU ÍCH CHO LẬP TRÌNH VIÊN

Các bảng ghi nhớ cho Lập trình viên sau đây sẽ rất hữu ích và tiện dụng, đi chi tiết từ PHP, HTML, CSS,  JavaScript, MySQL...

Bảng ghi nhớ cho các Lập trình viên

1.HTML 2. CSS 3. JavaScript 4. jQuery 1.3

Bảng ghi nhớ cho Lập trình viên

5. jQuery 1.4 6. PHP-01 7. PHP-02 8. MySQL 9. WordPress 10. Mod_rewrite 11. Regular Expression

Download toàn bộ: Tại đây

Nguồn: niit