Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

HƯỚNG DẪN TRUYỀN DỮ LIỆU GIỮA 2 LAPTOP BẰNG DÂY LAN

Bạn đang muốn chuyển tài liệu giữa 2 chiếc laptop cho nhau? Thủ thuật này sẽ hướng dẫn truyền dữ liệu giữa 2 laptop bằng dây lan chỉ với 4 bước đơn giản. 

Cách truyền dữ liệu giữa 2 laptop bằng dây lan

Bước 1

Cắm cáp LAN vào 2 máy (không qua hub hay switch gì cả).

Bước 2

Chỉnh địa chỉ IP và DNS server

- Máy 1: IP: 192.168.1.1, Subnet mask máy tự tính, DefautGateway ko cần, Prefered DNS server: 192.168.1.1

- Máy 2: IP: 192.168.1.2, Subnet mask máy tự tính, DefautGateway ko cần, Prefered DNS server: 192.168.1.1 (trỏ về DNS server của máy 1)

*Nếu cần có thể dùng lệnh ping để kiểm tra kết nối giữa 2 máy.

Bước 3

Cài đặt sharing(cho cả 2 máy). Vào Network and sharing center->Change advanced sharing setting.

- Chọn Turn on network discovery/ Turn on file and printer sharing trong phần tương ứng với Mạng đang kích hoạt (Private/Guest or Public)

- Trong phần All networks: Chọn Turn on sharing so anyone ...... và Turn off password protected sharing

Bước 4

Share file cần chép (#4 đã hướng dẫn), lưu ý đến quyền, chỉ cần để Everyone với quyền Read là được rồi.

Bước 5

Copy dữ liệu: mở File Explorer lên, bên trái trong phần Network, ấn vào dấu tam giác để mở rộng, các máy đã kết nối và các thư mục chia sẻ sẽ hiển thị trong ấy, vào đúng thư mục đã share ở máy kia để copy. Nếu gặp lỗi thì xem lại các quyền và cài đặt Sharing của cả 2 máy. Hoặc có thể mở Run-> nhập \192.168.1.1 (ip của máy chứa file share)

Nguồn: Tổng hợp