Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

CÁCH CHẶN KHÔNG CHO NGƯỜI KHÁC VIẾT LÊN TƯỜNG FACEBOOK

Bạn đang tìm cách chặn không cho người khác viết lên tường Facebook của mình? Rất đơn giản. Chỉ cần thực hiện vài bước sau đây sẽ giúp bạn ngăn chặn được việc người khác đăng lên tường nhà mình.

Cách chặn không cho người khác viết lên tường Facebook

Cách chặn người khác đăng lên tường Facebook nhà mình

Bấm vào mũi tên ở góc trên bên phải giao diện Facebook, chọn Thiết lập.

Cách chặn người khác đăng lên tường Facebook nhà mình

Tiếp theo chọn Dòng thời gian và gắn thẻ, đây là nơi chứa toàn bộ những cài đặt liên quan đến tường nhà bạn và việc tag (đánh dấu).

Cách chặn người khác đăng lên tường Facebook nhà mình

Có 2 mục mà chúng ta cần quan tâm, đó là "Ai có thể đăng lên dòng thời gian của bạn?" và "Ai có thể xem nội dung mà người khác đăng lên dòng thời gian của bạn?".

Cách chặn người khác đăng lên tường Facebook nhà mình

Nếu muốn khoá tường, chúng ta chọn chỉnh sửa và chỉnh về "Chỉ mình tôi".

Cách chặn người khác đăng lên tường Facebook nhà mình

Nếu vẫn muốn người khác đăng nhưng có thể quản lý được, chúng ta nên để thiết lập "Chỉ mình tôi" có thể xem được.

Như vậy, chúng ta sẽ có thể quản lý được ai có thể viết lên tường nhà mình, cũng như ai có thể xem được những nội dung đã được viết trên đó.

Nguồn: techz