Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA NGÔN NGỮ JAVA

Ngôn ngữ Java là một trong những ngôn ngữ lâp trình phổ biến và quen thuộc. Vậy ưu nhược điểm của Java như thế nào?

Ưu nhược điểm của Java

Ưu điểm ngôn ngữ lập trình Java:

  • Dùng mã nguồn mở (có thể chạy trên Apache hoặc IIS) + Mã nguồn rõ ràng, mã nguồn tách biệt với giao diện HTML.
  • Chạy chậm hơn PHP & ASP.NET nhưng có thể cải thiện bằng hardware
  • Visual Studio có thể sinh mã, tiết kiệm thời gian viết code.
  • Dễ học khi đã biết HTML, C + Có thể dùng PHP, Ruby… để GUI.
  • Dựa vào XAMP + Tomcat plugin (dễ cấu hình).
  • Đi cặp Oracle.
  • Hoạt động trên Linux, có thể trên IIS – Windows!
  • Nếu ko có Java Studio thì xài Eclipse, NetBean … viết code!

Nhược điểm ngôn ngữ lập trình .Java:

  • Tốc độ hơi chậm, nhưng chấp nhận được.
  • Config nhiều , dễ làm beginet …Giữa PHP và .NET

Nguồn: Tổng hợp