Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA NGÔN NGỮ PHP

Ngôn ngữ PHP là một trong những ngôn ngữ lâp trình phổ biến và quen thuộc. Vậy Ưu và nhược điểm của PHP như thế nào?

Ưu và nhược điểm của PHP

Ưu và nhược điểm của PHP

1. Ưu điểm của PHP

  • Dùng mã nguồn mở (có thể chạy trên Apache hoặc IIS).
  • Phổ biến hơn ASP (có thể thấy dựa vào số website dùng PHP).
  • Dễ học khi đã biết HTML, C.
  • Dựa vào XAMP (dễ cấu hình).
  • Nhiều hệ thống CMS miễn phí dùng.
  • Đi cặp với mySQL (cũng dễ ).
  • Hoạt động trên Linux, có thể trên IIS – Windows nhưng .. hiếm!

2. Nhược điểm của PHP

  • Mã nguồn không đẹp?!
  • Chỉ chạy trên ứng dụng web.

Nguồn: Tổng hợp