Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

KHÔNG THU LỆ PHÍ VỚI THÍ SINH CHỈ THI ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP THPT

Bộ Tài chính vừa đưa ra lấy ý kiến dự thảo Thông tư liên tịch quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh).

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia với mục đích sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào các trường TCCN, CĐ và ĐH nộp phí dự thi 35.000 đồng/ môn thi/ thí sinh và nộp phí dự tuyển 30.000 đồng/ hồ sơ/ thí sinh. Riêng các thí sinh đăng ký vào các trường khối an ninh, quân đội phải nộp thêm phí sơ tuyển là 50.000 đồng/ hồ sơ.

Cũng theo dự thảo, thí sinh đăng ký tuyển sinh các ngành năng khiếu đối với các trường tuyển sinh bằng phương thức dự tuyển, thí sinh nộp phí dự tuyển 30.000 đồng/ hồ sơ. Các thí sinh này nếu đăng ký vào trường tuyển sinh bằng phương thức thi tuyển thì nộp phí dự thi 35.000 đồng/ môn (với môn văn hóa chuyên ngành) và phí dự thi 300.000 đồng/ hồ sơ (cho tất cả các môn năng khiếu còn lại).

Thí sinh sẽ nộp phí dự thi và dự tuyển kỳ thi THPT quốc gia cùng với hồ sơ đăng ký dự thi cho đơn vị tiếp nhận hồ sơ theo quy định của quy chế (riêng phí dự thi với thí sinh thi ngành năng khiếu nộp cùng hồ sơ đăng ký dự thi cho trường tổ chức thi). Phí dự tuyển ĐH, CĐ sẽ nộp cùng hồ sơ đăng ký xét tuyển tới trường thí sinh đăng ký xét tuyển.

Với bậc đào tạo sau ĐH (thạc sĩ, tiến sĩ) phí đăng ký dự thi là 60.000 đồng/ thí sinh/ hồ sơ. Phí dự thi chương trình thạc sĩ là 120.000 đồng/ môn/ thí sinh và phí dự tuyển nghiên cứu sinh là 200.000 đồng/ thí sinh. Với những thí sinh đăng ký dự tuyển đi đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước, phí dự tuyển là 200.000 đồng/ thí sinh/ hồ sơ.

Đặc biệt, theo dự thảo, với thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia với mục đích sử dụng kết quả thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT sẽ không thu phí dự thi và dự tuyển.

Nguồn: thanhnien