Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

HƯỚNG DẪN CÁCH CÀI ĐẶT OUTLOOK CHO IPAD

Để cài đặt Outlook cho iPad thì bạn chỉ cần thực hiện theo 3 bước sau đây. Với hướng dẫn này, bạn sẽ biết cách cài đặt Outlook cho iPad, iPhone và iPod Touch dễ dàng.

Cách cài đặt Outlook cho iPad

Bước 1

Chọn biểu tượng Settings > Mail, Contacts, Calendars > Accounts và chọn Add Account...

Bước 2

Chọn kiểu email. Trong trường hợp cài đặt email POP3, chọn Other.

Bước 3

Chọn Add Mail Account và bắt đầu nhập thông tin tài khoản email.

Nhập chính xác tên, địa chỉ email, mật khẩu và nhấn Save để lưu thông tin. iPad sẽ kiểm tra thông tin đã nhập. Chọn POP.

Tiếp tục kiểm tra và nhập chính xác thông tin ở mục Incoming Mail Server và Outgoing Mail Server.

Nhấn Save để lưu thông tin.

Nhấn nút Home để quay về màn hình chính của iPad. Chọn biểu tượng Mail để bắt đầu gởi nhận email trên iPad.

Chúc các bạn thực hiện thành công.

Nguồn: Internet