Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

CÁCH MỞ TÍNH NĂNG HDMI-CEC TRÊN TV VÀ THIẾT BỊ NGOẠI VI

Tính năng HDMI - Consumer Electronics Control trên ti vi và các thiết bị ngoại vi có tác dụng giúp các thiết bị này làm việc với nhau tốt hơn. Tuy nhiên, tính năng này thường bị tắt theo mặc định. Để mở tính năng HDMI-CEC trên TV và thiết bị ngoại vi này, bạn chỉ cần thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Cách mở tính năng HDMI-CEC trên TV 

Tùy chọn này thường nằm trong trình đơn Settings (hoặc Options) của TV. Hãy sử dụng điều khiển từ xa của TV, chọn trình đơn Settings > tìm kiếm nó. Bạn cũng có thể xem tài liệu hướng dẫn của TV hoặc dùng Google tìm kiếm model TV > tìm với từ khóa “Enable HDMI-CEC”.

Dưới đây là hình ảnh trên TV Vizio: tùy chọn nằm trong mục Menu > System > CEC.

Cách mở tính năng HDMI-CEC trên TV


Trên một số thiết bị, HDMI-CEC cũng bị tắt đi theo mặc định, do đó bạn phải kiểm tra phần Settings của từng thiết bị. Ví dụ, HDMI-CEC được tự động kích hoạt trên Chromecast, vì vậy thiết bị này sẽ làm việc miễn là HDMI-CEC trên TV được kích hoạt.

Cách kích hoạt tính năng HDMI-CEC trên nhiều thiết bị

Trên PS4, tính năng HDMI-CEC mặc định bị tắt. Do đó, chúng ta phải vào Settings > System và kích hoạt tùy chọn HDMI Device Link.

Cách mở tính năng HDMI-CEC trên TV

Nguồn pcworld