Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

BÓNG ĐÈN THÔNG MINH SENGLED GIÚP MỞ RỘNG TẦM WIFI

Sengled là bóng đèn thông minh vừa giúp chiếu sáng vừa có khả năng mở rộng tầm phát sóng wifi. Đây là thiết bị hữu ích khi lên kế hoạch nâng cấp hệ thống wifi cỡ vừa.

Bóng đèn thông minh

 

Bóng đèn thông minh này cung cấp khả năng mở rộng sóng wifi sẵn có bằng 2 ăng ten cho băng thông tối đa 300Mbps trên chuẩn wifi 802.11b/g/n với tần số 2,4 Ghz.

Thay vì mua thêm một số access point rồi cài đặt khá mất thời gian và tiền bạc, hãy sử dụng bóng đèn thông minh này gắn vào các ổ đèn bình thường.

Chúng ta sẽ có thêm vùng phủ sóng wifi cùng với một bóng đèn 470 lumen sáng trắng, rất thú vị. Mặt khác, các bóng đèn đã đang và sẽ lắp đặt đều có thể quản lý bằng một ứng dụng riêng của Sengled.

Ứng dụng cho phép người dùng lắp đặt thêm bóng mới, thiết lập các thông số kết nối và quản lý đến từng bóng đèn. Ý tưởng tuyệt vời phải không?

Nguồn: coolmaterial