Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

BỘ CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ MẦM NON 5 TUỔI Ở TPHCM

Phòng giáo dục mầm non Sở GD-ĐT TP.HCM vừa triển khai các phương hướng thực hiện bộ chuẩn phát triển trẻ mầm non 5 tuổi tại các trường và nhóm lớp mầm non trên địa bàn thành phố sau khi sơ kết ba năm thực hiện bộ chuẩn này.

Bộ chuẩn phát triển trẻ mầm non 5 tuổi

Cụ thể, ngoài việc tiếp tục bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, thực hiện công tác tuyên truyền bộ chuẩn mầm non 5 tuổi, sở triển khai tạo ngân hàng các hoạt động giáo dục, sáng tạo theo các lĩnh vực của bộ chuẩn, do giáo viên sưu tầm, đóng góp. Ngân hàng các hoạt động giáo dục sẽ được chia sẻ để giáo viên mầm non toàn thành phố sử dụng.

Sau ba năm thực hiện, tổng số trường và nhóm lớp mầm non triển khai bộ chuẩn ở TP.HCM là 939 trường (100%), 810 cán bộ quản lý và giáo viên được tập huấn.

Theo đánh giá của phòng giáo dục mầm non, giáo viên dạy trẻ 5 tuổi hầu hết đáp ứng yêu cầu bộ chuẩn trong việc theo dõi sự phát triển của trẻ, thực hiện tốt việc kết hợp bộ chuẩn vào chương trình giáo dục.

Nguồn: tuoitre