Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

QUY ĐỊNH MỚI VỀ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

Bộ GD-ĐT có văn bản hướng dẫn một số nội dung về văn bằng, chứng chỉ của giáo dục ĐH và TCCN. Theo đó, bản chính văn bằng, chứng chỉ không được cấp lại trong bất cứ trường hợp nào.

Đại diện Bộ GD-ĐT cũng cho biết cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng chứng chỉ có trách nhiệm chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ đã cấp cho người học trong các trường hợp: Sau khi được cấp văn bằng, chứng chỉ, người học được cơ quan có thẩm quyền cải chính hộ tịch theo quy định của pháp luật về cải chính hộ tịch; Các nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ.

Ngoài hai trường hợp này, người có thẩm quyền cấp văn bằng chứng chỉ không được phép chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ đã cấp cho người học.

Nguồn: thanhnien