Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

SỰ KIỆN TOÀN CẦU DEVFEST 2014

Sự kiện Devfest 2014 là sự kiện toàn cầu hàng năm được hỗ trợ trực tiếp từ Google dành cho các nhà phát triển trên nền tảng ứng dụng của Google.

Năm nay, GDG Ha Noi Devfest 2014 sẽ tập trung vào chủ đề Polymer - Polymer là 1 thư viện mới dùng để xây dựng Web Components, cho phép developer có khả năng đóng gói, điều chỉnh các yếu tố HTML.

Thời gian tổ chức sự kiện: 1:30pm - 5:30pm ngày 23/11/2014.

Địa điểm tổ chức sự kiện: Phòng B6+B8, FPT International School, số 8 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội

Nội dung chương trình:

13h30 -- 14h10 Introductory presentation

14h10 -- 14h20 Break

14h20 -- 14h50 Polymer Basic

14h50 -- 16h20 Tutorial Codelab

16h20 -- 16h30 Break

16h30 -- 17h15 Maps Codelab

Đăng ký tham gia tại:http://goo.gl/fYC8NV

Website chương trình: http://www.gdghanoi.org/devfest.html

Nguồn: tinhte