Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

CÁCH XỬ LÝ LỖI RESUME DOWNLOAD TRONG CHROME

Khi đang tải file mà gặp lỗi resume download thì chúng ta thường phải tải lại từ đầu. Thủ thuật sau đây sẽ giúp bạn khôi phục file tải mà không phải tải về lại từ đầu.

Cách xử lý lỗi Resume download trong Chrome

Bước 1

Mở trình duyệt Chrome, chọn phần file đã tải về. Tiếp đó copy link tải của file bạn muốn khôi phục.

Bước 2: 

Mở trình duyệt FireFox, dán đường link của file muốn tải để thực hiện tải về. Khi FireFox tải file, nhấn tạm dừng.

Bước 3

(Thực hiện nhanh) Mở thư mục Download trên máy tính, sẽ thấy hai file đang tải của trình duyệt Chrome và FireFox.

- File của trình duyệt Chrome có đuôi *.crdownload
- File của trình duyệt FireFox có đuôi *.part

Thực hiện copy tên file *.part và xóa file này khỏi máy.

Với file *.crdownload, sửa tên file thành tên vừa copy, sửa đuôi *.crdownload thành *.part.

Bước 4

Trên trình duyệt FireFox, nhấn tiếp tục tải. Bạn sẽ thấy file được tải tiếp tục từ file bị lỗi trên Chrome mà không phải tải lại từ đầu.

Đây là một thủ thuật nhỏ đối với người dùng trình duyệt Chrome. Khi sử dụng các công cụ hỗ trợ download như IDM (Internet Download Manager), bạn cũng có thể thực hiện resume download bằng cách copy đường link tải mới thay cho đường link của file cũ trong ứng dụng.

Nguồn: genk