Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

THỦ THUẬT CHUYỂN ĐỔI ĐỊNH DẠNG FILE ÂM THANH VÀ VIDEO BẰNG MÃ LỆNH

FFmpeg là một công cụ chuyển đổi định dạng các tập tin âm thanh và video miễn phí rất hay bằng dòng lệnh. FFmpeg tương thích với Windows, Linux và Mac.

Với hướng dẫn cách sử dụng FFmpeg sau đây, các bạn sẽ có biết cách cắt ghép chỉnh sửa phim, nhạc theo phong cách... "lập trình viên".

Cách cài đặt FFmpeg

Trước tiên, bạn cần tiến hành tải FFmpeg phù hợp với hệ điều hành mình đang dùng tại đây.

Sau khi tải về, bạn tiến hành giải nén chúng. Tiếp theo hãy tạo một thư mục tại phân vùng hệ thống (thường là ổ đĩa “C”) với tên gọi “FFmpegTool” và dán tất cả dữ liệu vừa xả nén được của FFmpeg vào.

Khi đã hoàn thành xong các bước chuẩn bị trên, ta bắt đầu cách sử dụng FFmpeg bằng cách gọi hộp thoại Run lên, nhập lệnh “cmd” và nhấn ENTER để gọi cửa sổ Command Prompt lên.

Nhập vào lệnh “cd” và nhấn ENTER

Tiếp tục nhập vào lệnh “cd FFmpegTool” để điều hướng đến thư mục FFmpegTool đã tạo trước đó.

Sau đó nhập tiếp vào lệnh “cd bin” và nhấn ENTER

Cuối cùng, bạn nhập vào lệnh “ffmpeg.exe” và nhấn ENTER. Khi đó FFmpeg sẽ tiến hành khởi chạy trong vòng 01 đến 02 giây như hình dưới.

Cách sử dụng FFmpeg

Để bắt đầu sử dụng, bạn tiến hành di chuyển tập tin media mình cần làm việc vào thư mục “bin” của FFmpegTool. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng tập tin video có tên “samplevideo” để làm ví dụ.

Trích xuất audio từ video

Bạn tiến hành chuyển đổi bằng lệnh sau

ffmpeg -i yourvideoname.mp4 -vn -ab 128 outputaudio.mp3

Trong đó “128” là tiêu chuẩn audio 128Kbps, nếu bạn muốn tập tin audio theo chuẩn 250Kbps thì chỉ việc thay đổi giá trị “128” thành “256” là được.

Loại bỏ âm thanh trong tập tin video

ffmpeg -i yourvideoname.mp4 -an mutevideo.mp4

Thay đổi kích thước video

ffmpeg -i yourvideoname.mp4 -s 640x480 -c:a copy resizedvideo.mp4

Thêm ảnh nền vào tập tin audio

Bạn hãy di chuyển ảnh nền mà bạn muốn thêm vào tập tin audio vào cùng thư mục “bin” của FFmpegTool và sử dụng lệnh sau để gán vào.

ffmpeg -loop 1 -i inputimage.jpg -i inputaudio.mp3 -c:v libx264 -c:a –strict experimental -b:a 192k -shortest outputfile.mp4

Cắt đoạn trong video

Nếu bạn có một video có thời lượng 45 giây, nhưng bạn muốn rút ngắn nó xuống còn 40 giây thì bạn có thể sử dụng lệnh sau

ffmpeg -i yourvideoname.mp4 -ss 00:00:45 -codec copy -t 40 outputclip.mp4

Chia nhỏ video

Nếu bạn có một video có thời lượng khá dài như khoảng 2 phút, và bạn muốn cắt chúng ra làm 2 clip nhỏ với thời lượng mỗi clip là 59 giây thì bạn có thể sử dụng lệnh sau.

ffmpeg -i yourvideoname.mp4 -t 00:00:59 -c copy part1.mp4 -ss 00:00:59 -codec copy part2.mp4

Chuyển đổi định dạng video

Nếu bạn có một video đang ở định dạng MP4, và bạn muốn chuyển nó qua định dạng WMV thì bạn có thể sử dụng lệnh sau.

ffmpeg -i yourvideoname.mp4 -c:v libx264 outputfilename.wmv

Với định dạng khác thì bạn chỉ việc thay thế WMV thành định dạng mình muốn là được.

Nối video

Nếu bạn có những tập tin video theo từng phần và bạn muốn nối chung lại thành 1 tập tin video duy nhất, bạn có thể tiến hành như sau.

- Di chuyển các tập tin video cần nối vào thư mục “bin” của FFmpegTool

- Mở Notepad lên và nhập đường dẫn tập tin theo cú pháp như hình dưới

Khi nhập xong, hãy lưu lại thành tập tin TXT như “file-list.txt” chẳn hạn. Sau đó nhập vào lệnh sau

ffmpeg -f concat -i file-list.txt -c copy outputfile.mp4

Lưu ý: Bạn nên đổi tên tập tin theo như lệnh tương ứng để việc thực thi diễn ra dễ dàng hơn và cú pháp sẽ không bị sai.

Với hướng tiết về cách cài đặt và cách sử dụng FFmpeg như trên, chắc chắn các bạn thực hiện thành công.

Nguồn: Hongkiat