Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

KHÁM PHÁ KÊNH TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN NHANH NHẤT

Một trong những kênh truyền thông phát triển nhanh nhất là video chat. Số lượng các cuộc gọi được thực hiện dự kiến đạt 30 tỷ cuộc vào năm 2015 và số lượng người sử dụng video chat được dự kiến sẽ tăng từ 63 triệu người dùng trong năm 2010 lên đến 380 triệu trong năm 2015.

Hiện nay, công nghệ video chat không chỉ được người dùng sử dụng với mục đích trao đổi thông tin với gia đình và bạn bè mà còn được áp dụng nhiều trong công việc:

- Ở Mỹ 60% các nhà tuyển dụng đã tiến hành phỏng vấn việc làm thông qua video chat. Hơn 80% trong số họ cho biết video chat giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Những người xin việc cũng chia sẻ rằng nó giúp họ tiết kiệm chi phí đi lại và cho phép họ có thể sắp xếp nhiều cuộc phỏng vấn hơn trong một ngày. Một cách tốt để họ tìm thấy một cách công việc nhanh hơn so với thường xuyên ở người phỏng vấn.

- 37% người dùng Skype sử dụng phần mềm cho mục đích kinh doanh.

 

Nguồn: Vectica.gov.vn / PNV | Customericare.com