Tôi muốn nhận thông tin mới nhất từ Aptech      
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LTV QUỐC TẾ ACCP
CHỈ CÓ TẠI CNC
CÁC KHÓA NGẮN HẠN

GOOGLE PLAY MUSIC TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ MỚI

Phiên bản Google Play Music đã được cập nhật tính năng mới cho phép truy xuất chính xác đến các playlist dựa vào thời gian, thời tiết.

Tải Google Play Music

Tải cho Android: Google Play Music.apk

Tải cho iOS: Google Play Music.ipa

Bên cạnh đó, tính năng thấy được bài hát sắp phát kế tiếp và khả năng thêm, bớt, sắp xếp playlist trong Play Music tương tự Songza. Phần "Listen Now" tái thiết kế, giúp người dùng khám phá nhạc mới lẫn radio.

Cập nhật cho Google Play Music áp dụng đầu tiên cho người dùng tại Mỹ và Canada. Phần "Listen Now" áp dụng rộng rãi 45 quốc gia Play Music hỗ trợ.